• Anasayfa
  • IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
IKT475 - Enerji Ekonomisi ve Politikaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Enerji Ekonomisi ve Politikaları IKT475 7 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü-Slaytlı Anlatım
EBS Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN
Ders Veren
Amaç

Enerji konularının analizi ile enerji stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda temel bilgi edindirmek, enerji sektöründe ekonomik dengeler ile maliyet konularını öğretmek, dünya sanayileşme tarihinde enerjinin yeri ve önemini kavratmak, enerji kaynaklarının dağılımı ve tüketimi ile gelişmişlik arasındaki ekonomik ilişkiyi kurdurabilmek, enerjinin ekonomik büyüme sürecinde etkinliğini anlamak, enerji politikalarının belirlenmesindeki ekonomik ve siyasi etkenleri öğretmek, enerji politikaları ve kriterleri ile uygulamaları konusunda perspektif kazandırmak.

Ders İçeriği

Enerji ekonomisinde temel kavramlar; Enerji ticareti; Küresel enerji potansiyeli, arz ve talebi; Enerji dengesi ve Global enerji piyasaları, Enerji göstergeleri; Enerji politikalarının analizi ; Enerji ve ekonomik büyüme; Enerji ve sürdürülebilir büyüme; Enerji ve uluslararası güç; Enerji ve çevre.

Ders Kaynakları Augustus Richard Norton, Yeni Yönelimler - Ortadoğu Politikaları Ve Güvenlik Büke Yayinlari
Bp Statiscal Rewiev
Qystein Noren, Ham Güç Petrol Politikaları Ve Pazarı, Elips Kitap
Pascual, C., Elkind, J., Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications, Brookings Institut on Press, Washinghton D.C., 2009.
World Energy Outlook
Petrol,Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü,Daniel Yergin,İş Bankası Yayını,1999
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 10
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 40
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 260
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,20
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Temel Kavramlar
2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
3 Sanayileşme Devrimleri ve Enerji Kaynakları - Kömür
4 Sanayileşme Devrimleri ve Enerji Kaynakları - Petrol
5 Dünya Fosil Yakıtlı Enerji Kaynakları Görünümü
6 Petrol Endüstrisi; Doğuşu Ve Yapılanışı
7 Ara sınav
8 Ortadoğu Enerji Kaynakları Ve Nüfuz Mücadeleleri: 1973-74 (I.) Petrol Krizine Götüren Ekonomik-Siyasi Nedenler Ve Sonuçları
9 Ortadoğu Enerji Kaynakları Ve Nüfuz Mücadeleleri: 1979-80 (II.) Petrol Krizine Götüren Ekonomik-Siyasi Nedenleri Ve Sonuçları
10 Uluslararası Politikada "Güvenlik" ve “Jeopolitika” Kavramları ve Teorik Yapılanmaları
11 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası İlişkilerde Yeni Güvenlik Oluşumları Ve Enerji Güvenliği Sorunu
12 Enerji Kaynakları ve Tüketim Bölgeleri Ekonomik – Politik İlişkileri
13 Türkiye ve Yakın Coğrafya Petrol-Doğal Gaz Boru Hatları
14 İklim Değişikliği Sorunu ve Uluslararası Düzeyde Hukuki e Kurumsal Yapılanması
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Enerjiyle ilgili genel ve temel kavram hakkında bilgi sahibi olmak
Enerji kaynakları ve enerji projelerinin ekonomik analizlerini yapmak
Dünya ve Türkiye için enerji değerlendirmesi ve gelecek projeksiyonu yapmak
Enerji ekonomisi ile ilgili bilgi edinmek
Enerji politikaları hakkında bilgi edinmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Enerjiyle ilgili genel ve temel kavram hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - -
Enerji kaynakları ve enerji projelerinin ekonomik analizlerini yapmak - - - - - - - - - - - -
Dünya ve Türkiye için enerji değerlendirmesi ve gelecek projeksiyonu yapmak - - - - - - - - - - - -
Enerji ekonomisi ile ilgili bilgi edinmek - - - - - - - - - - - -
Enerji politikaları hakkında bilgi edinmek - - - - - - - - - - - -