• Anasayfa
  • SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
SBK472 - Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar SBK472 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA
Ders Veren
Amaç

Hemen hemen İnsanlık tarihi boyunca uluslararası politikanın temel gündem maddesi olmuş olan Ortadoğu´nun tarihi süreci; siyasi, dini, ekonomik ve toplumsal açılardan derinlikli bir şekilde analiz edilmek suretiyle günümüz ortadoğu siyasetini daha kavranabilir hale getirmek.

Ders İçeriği

Öncelikli olarak "Ortadoğu" kavramı üzerinde durularak, bölgenin adlandırılmasında rol oynayan siyasi, dini ve ekonomik dinamikler incelenecektir. Bölgenin tanımlanmasında uluslararası politika ve konjonktürel gelişmelerin etkisine değinilecektir. Daha sonra, modern Ortadoğu´nun şekillenmesinde tarihi dönüm noktası olan 16. yüzyıldaki Osmanlı-Safevi ilişkilerinden başlamak üzere günümüze kadar, bölgede meydana gelen ve bölgenin kaderini değiştiren önemli savaşlar, tarihi olaylar, dini ve siyasi hareketler ve son olarak büyük güçlerin bölgeye yönelik politikaları kapsamlı bir şekilde incelenecektir.

Ders Kaynakları Arthur Goldschmidt ve Lawrence Davidson, Kısa Ortadoğu Tarihi, Doruk, İstanbul, 2011.
William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Çev: Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2014.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 40
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 488
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 19,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ortadoğu coğrafyasının tanıtımı Ders
2 İslamiyet'in Doğuşu ve Batı ile İlişkiler Tartışmalı Ders
3 Osmanlı ve Safevi devletlerinin kuruluşları ve Ortadoğu´da rekabet ve çatışmaları Tartışmalı Ders
4 18.ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, İran, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan Ders
5 I. Dünya Savaşı ve Ortadoğu´nun yeniden şekillenmesi Ders
6 İki savaş arası dönemde (1919-1939) Ortadoğu Ders
7 II. Dünya Savaş ve Ortadoğu Tartışmalı Ders
8 İsrail´in kuruluşu ve Filistin meselesi Tartışmalı Ders
9 Soğuk Savaş´ın başlangıcında (1947-62) İsrail, İran, Mısır, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan Tartışmalı Ders
10 Arap-İsrail Savaşları (1948,1956, 1967,1973) Ders
11 1979 İran İslam Devrimi Ders
12 İran-Irak Savaşı (1980-1988) Ders
13 II. Körfez Savaşı (1990-1991) Ders
14 Soğuk Savaş´ın sona ermesinden Arap Baharı´na Ortadoğu Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Ortadoğu'daki güncel sorunlara analitik olarak yorumlar.
Büyük güçlerin Ortadoğu bölgesine yönelik politikalarını analiz eder.
Ortadoğu bölgesinin tarihini analiz eder.
Analiz yeteneği kazanır.
Ortadoğu bölgesinin siayasi, ekonomik, toplumsal ve dinsel yapısını tanımlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Ortadoğu'daki güncel sorunlara analitik olarak yorumlar. - - - - - - - - - - - -
Büyük güçlerin Ortadoğu bölgesine yönelik politikalarını analiz eder. - - - - - - - - - - - -
Ortadoğu bölgesinin tarihini analiz eder. - - - - - - - - - - - -
Analiz yeteneği kazanır. - - - - - - - - - - - -
Ortadoğu bölgesinin siayasi, ekonomik, toplumsal ve dinsel yapısını tanımlar. - - - - - - - - - - - -