• Anasayfa
  • SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
SBK473 - Türkiye'nin İdari Yapısı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türkiye'nin İdari Yapısı SBK473 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, soru-cevap, tartışma.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA
Ders Veren
Amaç

Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan mahalli idarelerin teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak.

Ders İçeriği

Ülkemizdeki mahalli İdare birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler vb. bütün yönleri ile incelemektir.

Ders Kaynakları Birgül Ayman Güler, Türkiye nin Yönetimi: Yapı, İmge, Ankara, 2010.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 100
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 3 15
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 468
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 18,35
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Merkezden yönetim ve yerinden yönetim, merkezden ve yerinden yönetimin özellikleri, yararları, sakıncaları. Ders
2 İdareyi etkileyen anayasal ilkeler Ders
3 Türkiye'nin Yönetsel Örgütlenmesi Ders
4 Cumhurbaşkanlığı Örgütlenmesi Ders
5 Başbakanlık Örgütlenmesi Ders
6 Bakanlar ve Bakanların İdari Yapısı Ders
7 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar: Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Ders
8 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar: Danıştay ve Sayıştay'ın yönetsel örgütlenmesi Ders
9 Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü Ders
10 Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının Türkiye nin yönetsel yapısı içindeki yeri Ders
11 İl Genel Yönetiminin Yapısı: Vali, İl Müdürleri, İl İdare Kurulu Ders
12 İlçe Yönetiminin yönetsel yapısı Ders
14 Türkiye'de kamu yönetiminin denetlenmesi Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İl ve İlçe yönetimleri hakkında bilgi sahibi olur.
Türk kamu yönetimini yapısal olarak sınıflandırabilme
Türk kamu bürokrasisini yorumlayabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İl ve İlçe yönetimleri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - -
Türk kamu yönetimini yapısal olarak sınıflandırabilme - - - - - - - - - - - -
Türk kamu bürokrasisini yorumlayabilme - - - - - - - - - - - -