• Anasayfa
  • MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi (2018 - 2019 / 7. Yarıyıl)
  • EN
MLİ401 - Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi MLİ401 7 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Ders Veren
Amaç

Bu derste, öğrencilerin 2005 yılında kamu kesiminin mali yönetim ve denetiminde gerçekleşen yeniden yapılanma ve getirilen değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste Türkiye'de 2005 yılında yürürlüğe giren yeni kamu mali sistemi tanıtılacak, eski sistemle karşılaştırılarak farklılıkları ortaya konacak ve yeni getirdiği düzenlemeler gibi konulara değinilecektir.

Ders Kaynakları Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Denetim, Doç.Dr.Tolga Demirbaş-Prof.Dr.Özhan Çetinkaya, Ekin Kitapevi
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 536
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 21,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu mali yönetimi ve denetiminin amacı ve kapsamı
2 Kamu mali yönetiminde reform, değişen anlayış ve dayandığı yaklaşımlar
3 Kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları, Mali saydamlık
4 Kamu mali yönetimi ve hesap verme sorumluluğu
5 Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
6 Kamu İdare Bütçeleri, bütçe türleri
7 Arasınav
8 Bütçe harcama süreci ve harcama yetkilisi Giderin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirme görevlileri
10 Bütçelerin Uygulama Esasları
11 Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler, Gelir Hukuku, mali hizmetler birimi
12 Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap
13 İç kontrol ve iç denetim
14 Dış denetim, kamu hesapları ve mali istatistikler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeyi unsurları ile tanımlar ve kamu mali yönetimine etkilerini tartışır
Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikleri 2004 öncesi ile karşılaştırır
Mali saydamlık ve Hesap verme sorumluluğunu tanımlar ve etkilerini değerlendirir
Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramları tanımlar
Kamu mali Yönetiminde yapılan temel değişiklikleri ve etkilerini analiz eder
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeyi unsurları ile tanımlar ve kamu mali yönetimine etkilerini tartışır - - - - - - - - - - - -
Kamu mali yönetiminde yapılan değişiklikleri 2004 öncesi ile karşılaştırır - - - - - - - - - - - -
Mali saydamlık ve Hesap verme sorumluluğunu tanımlar ve etkilerini değerlendirir - - - - - - - - - - - -
Kamu mali yönetimi ve denetimi ile ilgili kavramları tanımlar - - - - - - - - - - - -
Kamu mali Yönetiminde yapılan temel değişiklikleri ve etkilerini analiz eder - - - - - - - - - - - -