• Anasayfa
  • İSL457 Örgütsel Davranış (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
İSL457 - Örgütsel Davranış
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Örgütsel Davranış İSL457 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ
Ders Veren
Amaç

İşletmelerde örgütsel davranış kapsamı içinde yer alan; iş tatmini, çeşitlilik, örgüt kültürü, çatışma ve stres yönetimi, kişilik ve değerler, motivasyon, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, örgüt yapısı, İKY uygulamaları, müzakere konularında bilgi sahibi yapmaktır.

Ders İçeriği

Örgütsel davranış bir örgüt içerisindeki bireylerin, grupların ve yapıların örgüt üzerindeki etkilerini inceler ve elde ettiği bilgileri örgütün daha verimli çalışması için kullanır. Özellikle üretkenliğin nasıl geliştirilebileceği; iş devamsızlığı, çalışan devir oranı ve memnuniyetinin nasıl arttırılabileceği konularına yoğunlaşır. ÖD yöneticilerin insan ilişkilerini geliştirebilmeleri için çeşitli önerilerde bulunur. Farklı ülke uygulamalarını görerek çalışanların geliştirilmesi, iş-yaşam dengelerinin kurmalarında yardımcı olarak çalışan kalite ve üretkenliği arttırıcı değişkenleri ve etik değerler ile iletişim becerilenin önemini vurgulamaktır.

Ders Kaynakları Stephan Robbins ve Timothy A. Judge. Örgütsel Davranış , Nobel Akademik Yayıncılık
Açıldığı Öğretim Yılı 2015 - 2016 2016 - 2017
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Örgütsel davranış kavramı Ders Tartışmalı Ders
2 Örgütlerde Çeşitlilik Ders Tartışmalı Ders
3 Tutumlar ve İş Tatmini Ders Tartışmalı Ders
4 Duygular ve Duygu Durumlar Ders Tartışmalı Ders
5 Kişilik Ve Değerler Ders Tartışmalı Ders
6 Motivasyon Temelleri ve Uygulamaları Ders Tartışmalı Ders
7 Ara imtihan ve Motivasyon Teorileri Ders Tartışmalı Ders
8 İletişim Ders Tartışmalı Ders
9 ÖD ve Liderlik Ders Tartışmalı Ders
10 Örgüt Kültürü Ders Tartışmalı Ders
11 Örgütlerde çatışma ve müzakere Ders Tartışmalı Ders
12 İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları Ders Tartışmalı Ders
13 Örgütlerde güç ve politika Ders Tartışmalı Ders
14 Örgütsel değişim ve Stres Yönetimi Ders Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Örgütsel davranış' kavramını ve konularını bilir. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
İnsan davranışlarını belirleyen kavramları açıklar Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Örgüt içinde birey ve kişilik kavramlarını açıklar. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Motivasyon, İş Tatmini ve Liderlik konularını açıklar
Örgüt kültürünü tanımlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Örgütsel davranış' kavramını ve konularını bilir. - - - - - - - - - - - -
İnsan davranışlarını belirleyen kavramları açıklar - - - - - - - - - - - -
Örgüt içinde birey ve kişilik kavramlarını açıklar. - - - - - - - - - - - -
Motivasyon, İş Tatmini ve Liderlik konularını açıklar - - - - - - - - - - - -
Örgüt kültürünü tanımlar. - - - - - - - - - - - -