• Anasayfa
  • MLİ355 Mikro Ekonomi (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
MLİ355 - Mikro Ekonomi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mikro Ekonomi MLİ355 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze anlatım ve tartışma
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Yasin ACAR
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı öğrencilerin lisans eğitimlerinde temel mikro ekonomik konulara olan ilgilerini artırmak ve bilgi sağlamaktır.

Ders İçeriği

Mikro Ekonomik Teori: Tüketici Teorisi- Firma Teorisi- Piyasalar- Oyun Teorisine Giriş

Ders Kaynakları Mikro İktisat Edgar K. Browning and Mark Zupan
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kavramsal Çerçeve: İktisat Nedir? İktisat Kavramlarına Giriş- Neoklasik Çerçeve ve Mikroekonomiye Giriş
2 Talep-Arz ve Fiyat: Tüketici Teorisi: Talebin Tanımı ve Talep Kanunu- Talebe Etki Eden Faktörler
3 Tüketici Teorisi: Talebin Fiyat Esnekliği ve Çapraz Fiyat Esnekliği- Tüketici Dengesi ve Etki Eden Faktörler
4 Üretim (Firma) Teorisi: Arzın Tanımı ve Arz Kanunu- Arza Etki Eden Faktörler
5 Üretim (Firma) Teorisi: Üretim Faktörleri ve Fiyatları- Üretim Fonksiyonu ve Denge- Maliyetler
6 Üretim (Firma) Teorisi: Kısa Dönem Firma- Uzun Dönem Piyasa Arzı
7 Tüketici Tercihi ve talep teorisi
8 Vize Haftası
9 Piyasalar: Tam Rekabet Piyasası
10 Piyasalar: Eksik Rekabet Piyasaları- Monopol Piyasalar
11 Piyasalar: Eksik Rekabet Piyasaları- Oligopol Piyasalar: Cournot ve Duopoli
12 Piyasa Başarısızlıkları, Dışsallıklar ve Çevre
13 Kamusal Mallar, kamu tercihleri, hükümet
14 Emek Piyasası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dışsallılkları ve kamusal malları tanımlayabilme ve açıklayabilme
Piyasa ekonomisinde Kıt kaynaklar dağıtılırken fiyatların rolü anlama
Ekonomideki kaynakların etkin dağılımını anlama, kıt kaynakların tercihi, fiyatlama davranışlarını anlama
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Dışsallılkları ve kamusal malları tanımlayabilme ve açıklayabilme - - - - - - - - - - - -
Piyasa ekonomisinde Kıt kaynaklar dağıtılırken fiyatların rolü anlama - - - - - - - - - - - -
Ekonomideki kaynakların etkin dağılımını anlama, kıt kaynakların tercihi, fiyatlama davranışlarını anlama - - - - - - - - - - - -