• Anasayfa
  • MIM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (2021 - 2022 / . Yarıyıl)
  • EN
MIM5999 - Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri MIM5999 2 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - DR
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞENTÜRK ACAR
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı günümüz teknik araştırma alanlarında kullanılan araştırma yöntemleri, tez, makale ve bildiri hazırlama teknikleri ve araştırma projeleri tasarlama ve hazırlama aşamaları, bunların sunumu ve bütün bunlar çerçevesinde dikkat edilmesi gereken etik hususlar hakkında lisansüstü öğrencilerini bilgilendirmektir.

Ders İçeriği

Önceliklerinin belirlenmesi ve konu ile ilgili araştırma çalışmaları yapma Araştırma yöntemleri Etik kavramı ve uygulamaları Tasarlama, düzenleme ve araştırma önerisi yazma Kritik araştırma Araştırma, analiz, geçerlilik ve güvenirlik ilkeleri ana hatları

Ders Kaynakları Karasar, N.,” Araştırmalarda Rapor Hazırlama”, Nobel Publisher, Ankara 2004
Üstdal Muzaffer K. , Gülbahar Kural, Vuillaume Robert, “ Bilimsel Araştırma Kılavuzu”,Nisan Kitabevi Ankara 2004
Arıkan, R. (2000). Araştırma teknikleri ve rapor yazma. Ankara: Gazi Kitabevi.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş: Araştırma Prosesi, Temel Araştırma Dili, Araştırma Türlerine Bakış, Etik Kavramı ve Uygulamaları Ders
2 Araştırma Çalışmasını Planlama: Araştırma Problemleri, Hipotezler, Amaçlar ve Araştırmada Sorulması Gereken Sorular Ders
3 Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları Ders
4 Değişkenler, Veri Toplama ve Ölçme Teknikleri Ders Sınıf Dışı Çalışma
5 Güvenilirlik ve Geçerlilik: İçerik ve Araştırma Temellendirme, Yapılan Sistematik Hatalar Ders Sınıf Dışı Çalışma
6 Veri Analizi, İstatistikî Yöntemler, Örnekleme, Anketleme ve Veri Sunumu Ders Sınıf Dışı Çalışma
7 Vaka Çalışması, Arşiv Araştırması, İçerik Analizi Ders Sınıf Dışı Çalışma
8 Vaka Çalışması, Arşiv Araştırması, İçerik Analizi Ders Sınıf Dışı Çalışma
9 Deneysel Kontrol ve İç/Dış Geçerlilik Ders Sınıf Dışı Çalışma
10 Kritik araştırma – Diğer araştırmalarla karşılaştırma Ders Sınıf Dışı Çalışma
11 Düzenleme ve araştırma önerisi yazma - özellikle, bir 'özet' öneri hazırlama Ders Sınıf Dışı Çalışma
12 Raporlama metotları Ders Sınıf Dışı Çalışma
13 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
14 Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler Ders Sınıf Dışı Çalışma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Araştırma metotlarını öğrenir. Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Araştırmada etiğin önemini kavrar. Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Deneysel araştırma, tasarım ve raporlama tekniklerini öğrenir ve uygular. Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Araştırma metotlarını öğrenir. - - - - - - - - - - -
Araştırmada etiğin önemini kavrar. - - - - - - - - - - -
Deneysel araştırma, tasarım ve raporlama tekniklerini öğrenir ve uygular. - - - - - - - - - - -