EN
BSİ5016 - Sigorta Branşları ve Bireysel Emeklilik Sistemi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Sigorta Branşları ve Bireysel Emeklilik Sistemi BSİ5016 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
BANKACILIK VE SİGORTACILIK - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sunum
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
Ders Veren Prof. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
Amaç

Farklı lisans bölümlerinden gelen öğrenciler için; Sigorta sektörünün tanıtımı, risk ve sigorta kavramlarının anlatılması, hayat ve hayat dışı branşların tanıtılması ve bireysel emeklilik sisteminin anlatılması

Ders İçeriği

Risk ve sigorta kavramları, sigortanın özellikleri, unsurları, işlevleri, hayat dışı branşların işleyişi, hayat branşlarının işleyişi, bireysel emeklilik sisteminin işleyişi

Ders Kaynakları Rejda,G.E.,McNamara, M. J.,(2015) Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Yayınevi, Arışan, E. (çeviri editörü), Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri), Nobel Akademik Yayıncılık
McNeil, Jon (2015). Risk Yönetimine Giriş, Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Derleyen Erdem Kırkbeşoğlu. Ankara: Gazi Kitabevi.
Uralcan, G. Şebnem (2011). Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 14 42
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 3 8 24
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 190
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,45
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Risk ve Sigorta kavramları Tartışmalı Ders
2 Sigortanın prensipleri ve işlevleri Tartışmalı Ders
3 Sigorta Şirketlerinin Faaliyetleri ve Sigorta Poliçesinin Özellikleri Ders
4 Hayat - Dışı Sigortalar Ders Tartışmalı Ders
5 Hayat - Dışı Sigortalar Ders Tartışmalı Ders
6 Hayat - Dışı Sigortalar Ders Tartışmalı Ders
7 Hayat - Dışı Sigortalar Ders Tartışmalı Ders
8 Hayat Branşı Ders Tartışmalı Ders
9 Hayat Branşı Ders Tartışmalı Ders
10 Bireysel Emeklilik Sistemi Ders Tartışmalı Ders
11 Reasürans Kavramı ve Türleri Ders Tartışmalı Ders
12 Türk Sigorta Sektörü Ders Tartışmalı Ders
13 Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği (Solvency) Ders Tartışmalı Ders
14 Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği (Solvency) Sigorta Muhasebesi Örnekler Ders Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sigorta sektörünü tanır Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Sigorta branşları hakkında bilgi sahibi olur Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Sigorta sektörünü tanır 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
Sigorta branşları hakkında bilgi sahibi olur 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5