• Anasayfa
  • İMÇ205 Mimarlık Bilgisi (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
İMÇ205 - Mimarlık Bilgisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mimarlık Bilgisi İMÇ205 3 2 + 2 4,0 Pdf
Birim Bölüm
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Parısa GÖKER
Ders Veren Doç. Dr. Parısa GÖKER
Amaç

Yapı ve yerleşme kültürü kapsamında Anadolu mimarlık tarihi, mimarlık ve yapısal sistemler ile ilgili genel teknik ve tasarımsal bilgilerin verilerek mimari terminoloji, yapılanma tarihi, proje etap ve içerikleri ile küçük ölçekli yapı tasarımları hakkına yetkinlik kazandırılması.

Ders İçeriği

Yaşamsal eylemlerin sürdürülebilmesini sağlamak amacı ile mekanlar düzenleme ve fiziksel çevreyi tasarlama eylemi olarak mimarlık peyzajın temel bileşenlerinden biridir. Bu ders kapsamında; süreç içinde yapılanma ve mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler tartışılmaktadır. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, teknoloji ve tasarım kriterleri açısından irdelenmekte; uygulamada bu veriler doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında karşılaşılabilecek küçük ölçekli yapı tasarımları ile yapı ve yakın çevrelerine ilişkin tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ders Kaynakları Arcan, E.F., Evci, F., 1992. Mimari Tasarıma Yaklaşım 1, Bina Bilgisi Çalışmaları, İstanbul.
Corbusier, L., 1999. Bir Mimarlığa Doğru. Yapı Kredi Yayınları Sanat-48, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayımcılık A.Ş., İstanbul.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Anadolu Mimarlık Tarihi, Eski Çağ Uygarlıkları, Paleolitik, Neolitik Dönem Hitit, Demir Çağı, Urartu, Frig, Lydia, Greko-Pers Ders
2 Yunan ve Roma Uygarlıkları, Bizans Uygarlıkları Ders
3 11. ve 14. Yy Beylikler Dönemi \ Erken Türk Çağı, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi Ders
4 Cumhuriyet Dönemi, Mimarlık İle İlgili Terimler, Tanımlar Ders
5 Mimari Tasarim ve Proje Aşamalar, Mimari Tasarım ve Göz Önüne Alınması Gereken Etmenler Proje Ve Kapsamı, Avan Proje, Kesin Proje, Uygulama Projesi Ders
6 Yapısal Sistemler \ Strüktürel Sistemler Yapı Malzemesi, Yığma Yapılar, İskelet Sisemler Ders
7 Yapısal Sistemler, Katlanmış Plaklar, Kabuk Örtüler, Asma-Germe Yapılar, Uzay Kafes Sistemler Ders
8 Yapısal Sistemler, Katlanmış Plaklar, Kabuk Örtüler, Asma-Germe Yapılar, Uzay Kafes Sistemler Ders
9 Temeller, Duvarlar Ders
10 Döşemeler Ders
11 Çatılar Ders
12 Merdivenler Ders
13 Pencereler, Kapılar, Çağdaş Mimarlık Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Mimarlık ile ilgili terim ve tanımları tartışabilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Mimarlık ile ilgili peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarını ilişkilendirebilir. Yazılı Sınav Ödev / Proje Ders Dinleme ve anlamlandırma
Mimarlığın tarihi süreç içindeki gelişimini değerlendirebilir. Yazılı Sınav Ödev / Proje Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Mimarlık ile ilgili terim ve tanımları tartışabilir. - - - - - - - - - - - -
Mimarlık ile ilgili peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarını ilişkilendirebilir. - - - - - - - - - - - -
Mimarlığın tarihi süreç içindeki gelişimini değerlendirebilir. - - - - - - - - - - - -