• Anasayfa
  • HS112 Ceza Hukuku (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
HS112 - Ceza Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ceza Hukuku HS112 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü, yüz yüze, tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe KURAŞ
Ders Veren
Amaç

Öğrencinin Ceza Hukukunun tarihi, görevi, kaynakları ve egemen olan ilkeleri öğrenmesi ile bunları yorumlama becerisi kazanması, Ceza Hukukunda Suçun Manevi Unsuru, Suçun Özel Görünüş Biçimleri ve Devlet-Birey Arasında Ceza ilişkisi Konularında Bilgi Sahibi Olması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu ders, Ceza hukuku genel kavramlar, ceza hukukunun tarihi gelişimi, suç genel teorisi,suçun unsurlarını içerir.

Ders Kaynakları Ceza hukuku Prof. Dr. Kakan HAKERİ, Dr, Seçkin - İST.
Ceza hukuku Prof. Dr. Kakan HAKERİ, Dr, Seçkin - İST.
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Suç ve ceza Hukukuna başlangıç; Ceza kanunumuz, Kanunilik ilkesi, Türk ceza Kanununun Uygulama alanı.
2 Suç; Suç ve kabahat ayrımı, Suç genel teorisi.
3 Suçun Unsurları; Suçun Kanuni (Tipiklik) unsur, Maddi unsur (hareket unsuru)
4 Suçun unsurlarından; hukuka aykırılık unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebepler (hukuka uygunluk nedenleri)
5 Suçun manevi Unsuru; Kast ve çeşitler, Taksir ve Taksirin Çeşitleri.
6 Örnek olay analizi ve sınava Hazırlık.
7 Ara sınav
8 Ara sınav ve ara sınav sorularının cevaplandırılması.
9 Suçun özel görünüş şekilleri; suça teşebbüs ve suça iştirak.
10 Ceza; Ceza Çeşitleri, hapis cezalar Adli para cezası, cezaların ertelenmesi.
11 Güvenlik tedbirleri, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma, Müsadere Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, vb.
12 Cezaların belirlenmesi ve birleştirilmesi, cezaların hesaplanması, cezaların hesaplanmasında takdiri indirim sebepleri ve haksız tahrik.
13 Dava ve Ceza ilişkisini düşüren sebepler; ölüm, Af, zamanaşımı, Şikayetten vazgeçme.
14 Şartlı salıverme ve örnek olay analizi ve sınava hazırlık.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bir Suç işlenmesi neticesinde sadece bireylerin değil, toplumunda zara göreceğini ve buna bağlı olarak kamu düzeninin bozulacağını kavrayabilme.
Bireylerin cezalandırılma korkusuyla suç işlemesini engelleme.
Cezanın devlet eliyle uygulanabileceğini, ihkak-ı hakkın ( mağdurun mağduriyetini kendi eliyle gidermesi, yani suçluyu kendi yöntemleriyle cezalandırması) mümkün olmadığının kavrayabilme.
Suç ve cezanın ne demek olduğunu kavrayabilme.
Bir Suç işlenmesi neticesinde sadece bireylerin değil, toplumunda zara göreceğini ve buna bağlı olarak kamu düzeninin bozulacağını kavrayabilme.
Bireylerin cezalandırılma korkusuyla suç işlemesini engelleme.
Cezanın devlet eliyle uygulanabileceğini, ihkak-ı hakkın ( mağdurun mağduriyetini kendi eliyle gidermesi, yani suçluyu kendi yöntemleriyle cezalandırması) mümkün olmadığının kavrayabilme.
Suç ve cezanın ne demek olduğunu kavrayabilme.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Bir Suç işlenmesi neticesinde sadece bireylerin değil, toplumunda zara göreceğini ve buna bağlı olarak kamu düzeninin bozulacağını kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Bireylerin cezalandırılma korkusuyla suç işlemesini engelleme. - - - - - - - - - - - -
Cezanın devlet eliyle uygulanabileceğini, ihkak-ı hakkın ( mağdurun mağduriyetini kendi eliyle gidermesi, yani suçluyu kendi yöntemleriyle cezalandırması) mümkün olmadığının kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Suç ve cezanın ne demek olduğunu kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Bir Suç işlenmesi neticesinde sadece bireylerin değil, toplumunda zara göreceğini ve buna bağlı olarak kamu düzeninin bozulacağını kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Bireylerin cezalandırılma korkusuyla suç işlemesini engelleme. - - - - - - - - - - - -
Cezanın devlet eliyle uygulanabileceğini, ihkak-ı hakkın ( mağdurun mağduriyetini kendi eliyle gidermesi, yani suçluyu kendi yöntemleriyle cezalandırması) mümkün olmadığının kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -
Suç ve cezanın ne demek olduğunu kavrayabilme. - - - - - - - - - - - -