• Anasayfa
  • TDP223 Diksiyon ve Etkili Konuşma (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
TDP223 - Diksiyon ve Etkili Konuşma
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Diksiyon ve Etkili Konuşma TDP223 3 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözel ve slayt sunumları
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa ZEYBEK
Ders Veren Öğr. Gör. Ayhan GÜVEN
Amaç

Düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları; Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları; hazırlıklı veya hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri; iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri; iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak, çözebilmeleri; yorumlayıp, değerlendirme yapmaları ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Türkçe diksiyon ve konuşma sanatının temel kavramları,konuşma sanatı,konuşma kusurları,hazırlıksız konuşma,topluluk karşısında konuşma,doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik yapısı,tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları,üslup,sözsüz iletişim,kişisel imaj ve resmi,sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma,ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.

Ders Kaynakları Ders Notları ve slaytlar
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kavramsal bilgiler Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
2 İletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
3 İletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
4 Konuşmanın temel öğeleri Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
5 Konuşmanın temel öğeleri Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
6 Diksiyon Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
7 Vurgulama ve durak Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
8 Sınav+Vurgulama ve durak Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
9 Sesin niteliği Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
10 Beden dili Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
11 Söyleyiş kuralları Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
12 Anlatım bozuklukları Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
13 Anlatım bozuklukları Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
14 Sınav+Tekrar Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İş yaşamında kendini sözlü olarak rahat bir şekilde ifade edebilir. Yazılı Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Sözlü anlatım ile ilgili temel kavramları anlar. Yazılı Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Türkçe dilbilgisini doğru ve etkin kullanır. Yazılı Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Sesini ve beden dilini etkin kullanır. Yazılı Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Konuşmayla birlikte çabuk düşünebilme yeteneği gelişir. Yazılı Sınav Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
İş yaşamında kendini sözlü olarak rahat bir şekilde ifade edebilir.
Sözlü anlatım ile ilgili temel kavramları anlar.
Türkçe dilbilgisini doğru ve etkin kullanır.
Sesini ve beden dilini etkin kullanır.
Konuşmayla birlikte çabuk düşünebilme yeteneği gelişir.