EN
  • Anasayfa
  • İKT5021 Makro İktisat II (2022 - 2023 / . Yarıyıl)
  • EN
İKT5021 - Makro İktisat II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Makro İktisat II İKT5021 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
İKTİSAT YL TEZLİ İÖ
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders ve anlatım
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Aykut EKİNCİ
Ders Veren Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU
Amaç

Makro ekonomik temel kavramları ve makro ekonomik modelleri incelemektir.Öğrencilerin iktisadi analiz yeteneği kazanmaları, iktisadi verileri yorumlayabilmeni, makro iktisat analiz tekniklerini güncel iktisadi sorunlara uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Bu ders makro iktisat I dersinin devamı niteliğinde olup; AD-AS Modeli, iktisat okulları, para ve maliye politikası, konjonktürel dalgalanmalar, işsizlik ve enflasyon, Bütçe açıkları ve hükümet borçları, büyüme modelleri, Taylor-Romer modeli gibi konuları içermektedir.

Ders Kaynakları Abel Andrew b., Bernanke Ben S., Macroeconomics, 2005
Ünsal Erdal M. Makro İktisat, 2011
Richard T. Froyen, Macroeconomics Thories and Policies, 2009
Robert J. Gordon, Macroeconomics, 2009
Yıldırım K. vd. Makro Ekonomi, 2017
Frederic S. Mishkin, Macroeconomics, 2012
Eren Ercan, Makro İktisat, 2001
Stephen D. Williamson, Macroeconomics, 2011
Krugman, P., Wells R., Macroeconomics, 2006
Michael Parkin, Macroeconomics, 2012
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 AD - AS Modeli I Ders
2 AD - AS Modeli II Ders
3 Açık ekonomide Toplam Talep -Toplam Arz Ders
4 Konjonktür Teorileri I Ders
5 Konjonktür Teorileri II Ders
6 İşsizlik ve Enflasyon I Ders
7 İşsizlik ve Enflasyon II Ders
8 Ara sınavı, Ders
9 Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları I Ders
10 Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları II Ders
11 Ekonomik Büyüme I Ders
12 Ekonomik Büyüme II Ders
13 Tüketim Teorisi ve Yatırım Ders
14 Para talebi, Para arzı, Para Politikası Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Makro iktisadi teoriler ve modeller arasında karşılaştırmalar yapar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ödev / Proje Ders Dinleme ve anlamlandırma
Makro iktisadi gelişmeleri takip eder ve yorumlar. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Dinleme ve anlamlandırma
Matematiksel iktisadi modelleri kavrar ve oluşturur. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ödev / Proje Ders Dinleme ve anlamlandırma
Makro iktisadi kavramları, teorileri ve politikaları açıklar. Sunum / Seminer Ödev / Proje Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İktisadi sorunları analiz edebilir ve politika önerileri sunabilir. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
Makro iktisadi teoriler ve modeller arasında karşılaştırmalar yapar.
Makro iktisadi gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
Matematiksel iktisadi modelleri kavrar ve oluşturur.
Makro iktisadi kavramları, teorileri ve politikaları açıklar.
İktisadi sorunları analiz edebilir ve politika önerileri sunabilir.