Diploma Eki Nedir?
Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki, alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir. Diploma ile birlikte, öğrenci talep etmeksizin bedelsiz sunulması gerekir ve tıpkı diploma gibi yalnızca bir kez, tek nüsha olarak düzenlenir. Bir ülkede verilmiş olan diploma ve derecelerin diğer ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla tasarlanmış bir formdur. Diploma Eki, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kazandıkları beceri ve yeterliliklerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olur. Böylece, eğitim veya çalışma amaçlı yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin diplomaları ve öğrenim süreleri yurt dışında rahatça anlaşılır.
Diploma Eki 8 bölümden oluşur. Diploma Ekinin ilk bölümünde kişi hakkında bilgi verilir. Diğer bölümlerinde ise derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, tamamlanan programın içeriği, ilgili öğrencinin program süresince aldığı dersler ve notları, derecenin kişiye kazandırdığı akademik/mesleki haklar ve eğitim görülen ülkenin yükseköğretim sistemi hakkında açıklamalara yer verilir.
Diploma Eki Ne Değildir?
 • Transkript veya not çizelgesi yerine geçmez.
 • Özgeçmiş (CV) değildir.
 • Kendiliğinden akademik/mesleki tanınırlık sağlamaz.

Diploma Ekinin Öğrencilere Katkısı Nedir?

 • Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir ve daha anlaşılabilir bir diploma.
 • Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
 • Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel ve adil bir yargı.
 • Yurt dışında iş olanakları ve ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım.

Diploma Ekinin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı Nedir?

 • Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
 • Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
 • Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulma düzeylerini artırır.
 • Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme sansına sahip olunur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, diploma eki yaygın olarak konuşulan Avrupa dillerinden birinde (İngilizce), herhangi bir ücret alınmadan mezun olan her öğrenciye otomatik olarak verilir.
Örnek Diploma Ekleri;
1- Lisans Diploma Eki Örneği
2- Yüksek Lisans Diploma Eki Örneği