EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Meslek Yüksekokulu Makine Programı kuruluş tarihi 1991 olup, köklü bir geçmişe sahiptir. Makine Programında eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Programımızda 3+1 eğitim modeli uygulanmaktadır. Öğrenci, 3 yarıyıl teorik eğitim/öğretim aldıktan sonra 4. yarıyılda ya okuldan ders alır veya sadece bir firmada/İşletmede Mesleki Eğitim dersini alarak mezun olabilir. Böylece öğrencilere mezuniyetlerinden önce mesleki tecrübe kazandırılması sağlanmaktadır. Programımızda teorik olarak öğretilen derslerin uygulamalar ile desteklenmesi amacıyla bünyemizde kaynak laboratuvarı, malzeme test laboratuvarı, yüzey parlatma laboratuvarı, CNC laboratuvarı, torna, freze gibi uygulama yapılan tezgâhlarının bulunduğu makine ve imalat atölyesi ve 30 öğrenci kapasiteli paket programlar ve yazılım uygulamalarının yapılabildiği bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Makine / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN Öğr. Gör. Musa TURKAN
Bölüm Başkanı
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Telat TÜRKYILMAZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Makine alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Makina teknik resmini iyi düzeyde bilen, genel imalat işlemleri konularında bilgi sahibi, makina alanındaki güncel bilgisayar destekli çizim, tasarım ve bilgisayar destekli imalat (CAD/CAM) yazılımlarını kullanabilen, elektrik, mekanik, hidrolik,pnömatik gibi disiplinlerin bir arada kullanıldığı gömülü (embedded) sistemleri tanıyabilen, kazanımları ile bu alanların birden fazlasını içeren sistemler üzerinde; çizim, tasarım ve üretim yapabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
Hedef
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili, İyi derecede Türkçe konuşabilen, Mesleki alanda yeterli matematik bilgisine sahip, Mesleği ile ilgili orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip, Mühendislik bilimleri hakkında temel bilgi sahibi, İleri imalat yöntemleri konusunda bilgi sahibi, Alanı ile ilgili mekanik ölçümleri yapabilen, Temel mekanik bilgisine sahip, Temel malzeme bilgisine sahip, Makina projeleri çizebilecek düzeyde makina teknik resim bilgisine sahip, Bilgisayar destekli çizim yapabilen, Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını tanıyan ve kullanabilen, Mekanik sistemlerin kontrol ve kumanda elemanlarını tanıyan ve kullanabilen, Bilgisayar destekli tasarım yapabilen, İmalat işlemlerini tanıyan ve bunların bilgisayar destekli uygulamalarını bilen, Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen ve Mesleği ile ilgili işletme yönetimi ve iş güvenliği konularında bilgili teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.