ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. Bölümde 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır. Bölümde temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla da desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Elektronik Haberleşme programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümün laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar elektronik ve haberleşme ile ilgili üretim, bakım, onarım ve hizmet veren tüm iş yerlerinde çalışma imkanı bulabilirler.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Elektronik Haberleşme Teknolojisi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Banu İREZ AYDIN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Gelişen teknolojiye ve piyasaya uyumlu, temel bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp çözümler üretebilen ve alanında aranılan ara eleman yetiştirmektir.
Hedef
Elektronik Haberleşme Teknolojisi alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen, radyo, telefon, bilgisayar, faks gibi haberleşme cihazlarının imalatı, kurulması ,işletilmesi, bakım ve onarımı konularında bilgi sahibi ve akılcı çözümler üretebilen, toplumsal değerlere saygılı ve meslek ahlakına bağlı bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.