EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Kimya Teknolojisi programımız 1992 yılında kurulmuştur. Programımızda 1 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Programda 30 kontenjana sahip normal (Gündüz) öğretim okutulmaktadır. Kimya Teknolojisi programı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşmakta ve isteğe bağlı olarak bir dönem (14 hafta) işyeri eğitimini kapsamaktadır. Bölümümüzde 4 yarıyıl sonunda 120 AKTS ders yükünü tamamlayan ve endüstriyel alanda 30 iş günü staj yapan öğrenci mezun olur. Bölümümüzde; genel kimya laboratuvarı, organik kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı ve enstrümantal (aletli) analiz laboratuvarı kapsamında verilen eğitimlerde öğrencilerimizin teoride öğrendikleri bilgiyi laboratuvar uygulamalarında nasıl kullanacakları hakkında bilgi ve becerileri geliştirilir. Kimya teknikerlerimiz, kimya alanıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili olan sektörlerde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip olarak kimya mühendisleri ve kimyagerler ile işçiler arasında köprü görevi sağlar.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Kimya Teknolojisi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN Öğr. Gör. Musa TURKAN
Bölüm Başkanı
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SAMAV
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Kimya Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bu program, ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar.
Hedef
Kimya endüstrisi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve bu alanda ülkemizin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almak.