EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Kimya Teknolojisi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SAMAV
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Kimya Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Ahmet AKKAŞ
Staj Birim Sorumlusu Yasemin SAMAV
Staj Birim Sorumlusu Şenay BALBAY
Staj Birim Sorumlusu Adem SARIHAN
Staj Birim Sorumlusu Netice KÜÇÜK
Staj Birim Sorumlusu Ahmet AKKAŞ
Program Sorumlusu Yasemin SAMAV
Bologna Sorumlusu Yasemin SAMAV
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yasemin SAMAV
İntibak Not Girişi Sorumlusu Netice KÜÇÜK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şenay BALBAY
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ahmet AKKAŞ
Amaç
Hedef