BANKACILIK VE SİGORTACILIK ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık programı
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bankacılık ve Sigortacılık sektörü ile ilgili bilgi düzeyi yüksek, tüm bankacılık ve Sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.
Hedef
Temel ekonomi bilgisine sahip, bankacılık ve sigortacılık sisteminin ekonomi için önemini kavramış, temel Hukuk kavramlarını, bankacılık ve sigortacılık mevzuatını bilen, ve banka ve sigorta işletmelerinin yapısını ve organizasyonunu tanıyan meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir