EN
  • Anasayfa
  • DIŞ TİCARET ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Ticaret, mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Ticaretin yapılışı açısından ele alındığında iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım-satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için dış ticarete özel bir önem verdikleri görülmektedir. Yüksekokulumuzdaki Dış Ticaret Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, en az 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. 2008-2009 öğretim yılında eğitime başlayan programın amacı, ihracata dayalı büyüme politikası izleyen ülkemizin var olan pazarları koruyabilmesine ve bunun ötesinde uluslararası piyasada pazar bulabilmesine katkıda bulunabilecek; dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış dış ticaret uzmanları yetiştirmektir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Betül İNAM
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Onur TERZİOĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Alp POLAT
Staj Birim Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
Staj Birim Sorumlusu Tufan YAYLA
Program Sorumlusu Tufan YAYLA
Program Sorumlusu Deniz GÖKTAŞ
Program Sorumlusu Alp POLAT
Bologna Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Alp POLAT
İntibak Not Girişi Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tufan YAYLA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Deniz GÖKTAŞ
Amaç
Hedef