EN
  • Anasayfa
  • DIŞ TİCARET ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Ticaret, mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Ticaretin yapılışı açısından ele alındığında iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım-satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için dış ticarete özel bir önem verdikleri görülmektedir. Yüksekokulumuzdaki Dış Ticaret Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, en az 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. 2008-2009 öğretim yılında eğitime başlayan programın amacı, ihracata dayalı büyüme politikası izleyen ülkemizin var olan pazarları koruyabilmesine ve bunun ötesinde uluslararası piyasada pazar bulabilmesine katkıda bulunabilecek; dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış dış ticaret uzmanları yetiştirmektir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Betül İNAM
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Onur TERZİOĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Alp POLAT
Staj Birim Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
Staj Birim Sorumlusu Tufan YAYLA
Program Sorumlusu Tufan YAYLA
Program Sorumlusu Alp POLAT
Bologna Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Alp POLAT
İntibak Not Girişi Sorumlusu Onur TERZİOĞLU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tufan YAYLA
Amaç
İhracata dayalı büyüme politikası izleyen ülkemizin var olan pazarları koruyabilmesine ve bunun ötesinde uluslararası piyasada pazar bulabilmesine katkıda bulunabilecek; dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış dış ticaret uzmanları yetiştirmektir.
Hedef
Dış ticaretin ne olduğunu ve hangi alanları kapsadığını bilen, dış ticaret işlemlerini yapabilen, iş sorumluluğu ve ciddiyeti ile çalışabilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Program Çıktıları: P.Ç.1 Mevcut varsayımları ve uygulamaları yapıcı bir şekilde sorgulamayı öğrenmek; bağımsız düşünebilmek. P.Ç.2 Dış ticaret alanının temel kavramlarında, teori ve uygulamalarında yeterli bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri hayata geçirebilmek P.Ç.3 Nitel ve nicel araçları ve bilgi teknolojilerini kullanarak, iş karar süreçlerini yönetebilmek. P.Ç.4 Ekonomik, yasal, politik, sosyal, teknik/teknolojik ve rekabetçi güçlerin (yöresel, bölgesel, küresel), işletme alanını nasıl etkilediğini değerlendirmek ve gerekiyorsa yeni yön çizebilmek. P.Ç.5 Bilgi paylaşımı ve profesyonel iletişimde, İngilizce dilini uzman seviyesinde kullanabilmek. P.Ç.6Dış ticaretle ilgili yazılı belgeleri (rapor, beyanname, örgüt içi yazışma, vb.) hazırlamak. P.Ç.7 Gerektiğinde, hazırlanan yazılı belgelerin sözel olarak etkin bir biçimde sunulabilmesi yetisini kazanmak. P.Ç.8 Yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bireysel ve disiplinler arası takımlarla karmaşık sorunlara yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm(ler) üretmek. P.Ç.9 Dış ticaret alanındaki etik konuları değerlendirmek; sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normları uygulamak. P.Ç.10 Diğer kültürlerin farkında olup takdir etmek; farklı kültürlerle uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmek; bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duymak P.Ç.11 Hayat boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme ilkelerini benimsemek; farklı disiplinlerde ilgi alanları keşfederek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimde süreklilik sağlamak. P.Ç.12 İyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak. P.Ç.13 Topluma, gönüllü bir birey olarak da yaşam boyunca katkıda bulunmanın önemini ve bilincini kavramak ve bu hususta öğrenci iken bile adımlar atmak.