İKTİSAT ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
İktisat programı üniversitemizin en köklü programlarından birisidir. Bu programda temel iktisat eğitimi verilmektedir. Bunun yanında özel ve kamu sektöründe istihdam edilmek üzere piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilen mezunlar yetiştirmektedir.
Birim Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut EKİNCİ
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Hüseyin Safa ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İktisat alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İktisat alanında, öğrencilere sağlam teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz yeteneğinin kazandırılması, günlük hayatta yaşanan olayları iktisatçı mantığıyla kavrama ve küreselleşen dünyada ekonomik problemleri iktisat bilimi çerçevesinde yorumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme becerisi ayrıca bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve bunu hayatının her evresinde yegane amaç olarak benimseme güdüsünü yerleştirmektir.
Hedef
Bölüm olarak hedefimiz, sosyal ve ekonomik konularda etkin bilgi ve beceriye sahip, küreselleşen dünyayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşamlarında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve becerileri aktarmak.