EN
  • Anasayfa
  • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında normal öğretim ile Eğitim Öğretime başlamış, 2008–2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren de İkinci Öğretimi açılmış halen Normal ve İkinci Öğretimi ile eğitime devam edilmektedir.
Birim Bölüm Gölpazarı Meslek Yüksekokulu / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre ORUÇ
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mine ÖZER MUTLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu İlknur KIRAN MORKOÇ
Staj Birim Sorumlusu Mine ÖZER MUTLU
Program Sorumlusu İlknur KIRAN MORKOÇ
Program Sorumlusu Cemile EVKAYA
Bologna Sorumlusu İlknur KIRAN MORKOÇ
İntibak Not Girişi Sorumlusu İlknur KIRAN MORKOÇ
Amaç
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı değişimin yaşandığı bilgi çağında kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, örgütsel ve yönetsel görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü büro araç ve gereçlerini ve alan ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Hedef
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının temel hedefi, Bilgi çağı örgütleri için gerek duyulan analiz-sentez yeteneğine sahip, bilgiyi işin gereklerine göre dönüştürebilen, çeşitli değişkenlerle problemleri çözebilen meslek elemanları yetiştirmektir.