EN

PROGRAM AÇIKLAMA

<span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-size: 11px; letter-spacing: normal; line-height: 18px; background-color: #ffffff;"></span><span style="font-size: 11px; letter-spacing: normal; line-height: 18px;">Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi için okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, okulumuz sanayi ve Üniversite işbirliği çerçevesinde, gözlem ve karar verme becerileri, problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek alıştırma yapmalarını sağlayarak nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi planlamıştır. Programdan mezun olan örgencilerin kazandıkları unvan "Elektrik Teknikeri" unvanıdır.</span><br /> </span>
Birim Bölüm Osmaneli Meslek Yüksekokulu / Elektrik / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Tufan Volkan KÜÇÜK
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Şahabettin HASAR
Program Sorumlusu Abdurrahman BİÇER
Program Sorumlusu Şahabettin HASAR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şahabettin HASAR
Amaç
<span style="line-height: 115%; font-size: 10pt; color: #000000;"><span style="font-size: 11px; font-family: calibri, sans-serif;">?</span><span style="font-size: 11px; font-family: Arial;">çağın gereklerini yakından takip eden, endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanları yetiştirmek.</span></span>
Hedef
<span style="line-height: 115%; font-size: 11px; font-family: Arial; color: #000000;">• Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili <br /> • İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip <br /> • Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen <br /> • Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip <br /> • Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapabilen <br /> • Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip<br /> • Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olan <br /> • Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilen<br /> • Elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen <br /> • Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve koruma yöntemlerini bilen<br /> • Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilen ve bilgisayar destekli çizim yapabilen <br /> • Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilen<br /> • Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıyan ve kullanabilen <br /> • Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını ve kontrol uygulamalarındaki yerini bilen<br /> • Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen <br /> • Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten <br /> teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.</span>