EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Makine Programı 2006 yılında kurulmuştur. Makine Laboratuarı Talaşlı – Talaşsız imalata yönelik uygulama imkânına sahip 132 m2 kullanılabilir alana sahip makine atölyesi bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım uygulamaları için hazırlanmış 25 adet bilgisayara sahip Bilgisayar Laboratuarı, Bilgisayar Destekli İmalat uygulamalarını gerçekleştirmek için CNC Dik İşleme merkezi bulunmaktadır.
Birim Bölüm Osmaneli Meslek Yüksekokulu / Makine / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ
Bölüm Başkanı
Program EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Osman ÖZDAMAR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Makine imalatına yönelik işletmelerde, teknik ressam, tezgah operatörü, kontrol elemanı, bakım sorumlusu ve bölüm şefi olarak görev alabilir. Küçük ve orta ölçekteki makina imalatına yönelik işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında imalat, bakım ve kontrol teknikeri olarak görev alabilir.

Amaç
Makinalar, imalat sanayi içinde özel bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde makine yapım sanayinin üretim ve katma değer payının giderek artması, bu ülkelere kayda değer bir sermaye birikimi ve yüksek gelir sağlamaktadır. Makina yapım sanayinin Avrupa Birliğinin en önemli sektörü ve Birlik ekonomisinin temel direği olduğu ifade edilmektedir. Ekonominin rekabet gücü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makine yapım sanayiinin gelişmesine paralel olarak artmıştır. Makina imalat sanayiinin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırılması, ulusal üretimin canlandırılması, ihracatın özendirilmesi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Programın amacı da bu gayeye hizmet eden bir gençlik yetiştirmektir. Makina bölümünde; teknik resim, fizik, temel imalat işlemleri, bilgisayar destekli çizim ve makine meslek resmi dersleri verilmektedir. Ayrıca bu bölümde eğitim gören öğrenciler enerji yönetimi, ölçme ve kontrol, bilgisayar destekli tasarım, malzeme teknolojisi ve mukavemet gibi derslerden sorumludurlar. Öte yandan Makina Bölümü Mezunları, Mekanik sistemler ( tork hız ivme devir basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri),tüm üretim makine ve tezgahları (CNC, NC) Robotlu sistemler (taşıma montaj ve kaynak robotları),bina ısı merkezleri, sıhhi tesisat, iklimlendirme sistemleri, otomotiv ve beyaz eşya sanayii, gıda, tekstil ve savunma sanayii, tıbbi ve cerrahi makinalar imalat ve çalıştırması, savunma, uzay ve havacılık sanayii (basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri) ile ilgili bölümlerde çalışabilmek için eğitim almaktadırlar. İki yıl süreli ön lisans eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz “Makina Teknikeri” unvanı kazanmaktadır.
Hedef
Mesleki alanda yeterli matematik bilgisine sahip, Mesleği ile ilgili orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip, Mühendislik bilimleri hakkında temel bilgi sahibi, İleri imalat yöntemleri konusunda bilgi sahibi, Alanı ile ilgili mekanik ölçümleri yapabilen, Temel mekanik bilgisine sahip, Temel malzeme bilgisine sahip, Makina projeleri çizebilecek düzeyde makina teknik resim bilgisine sahip, Bilgisayar destekli çizim yapabilen, Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını tanıyan ve kullanabilen, Mekanik sistemlerin kontrol ve kumanda elemanlarını tanıyan ve kullanabilen, Bilgisayar destekli tasarım yapabilen, İmalat işlemlerini tanıyan ve bunların bilgisayar destekli uygulamalarını bilen, Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen ve Mesleği ile ilgili işletme yönetimi ve iş güvenliği konularında bilgili teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.