EN
  • Anasayfa
  • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Birim Bölüm Pazaryeri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İrem YAZICI
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Ebru TERZİ BEYDİLLİ
Staj Birim Sorumlusu Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
Staj Birim Sorumlusu İrem YAZICI
Program Sorumlusu Ebru TERZİ BEYDİLLİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
İntibak Not Girişi Sorumlusu İrem YAZICI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ebru TERZİ BEYDİLLİ
Amaç
Program, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Hedef
Bu programın hedefi; tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi-işlemesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda büyük önem taşıyan eğitimli insan gücünü oluşturmaktır. Program, gıda, ilaç, boya ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, özelliklerinin tespiti için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.