EN
  • Anasayfa
  • ÜRETİMDE KALİTE KONTROL ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

2009-2010 Eğitim Döneminde açılmış olup, Türkiye’ de Üretimde Kalite Kontrol adı altında açılan ilk program olma özelliği taşımaktadır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiş olan programımızın mezun sayısı dolayısıyla çeşitli sektörlerdeki çalışan sayısı her sene artmaktadır. Bu programın açılma amacı; özel sektörün ve kamunun kalite konularında birimlerin yoğun olarak ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz işletmelerdeki toplam kalite yönetimi, ölçme ve kontrol, teknik resim okur yazarlığı, istatistiksel proses kontrol, yalın üretim teknikleri, performans ölçümü, problem ve kriz çözme teknikleri, ileri ürün kalite planlaması, risk analizi, FMEA, iş sağlığı ve güvenliği, temel istatistik, yöneylem uygulamaları, üretim planlaması, belgelendirme ve denetim faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibidir. İşletmelerin kalite yönetim sistemleri, üretim planlama, tasarım, üretim, sevkiyat, bakım-onarım, tedarikçi ilişkileri gibi birimlerinde süreçlerle ilgili ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütebilirler. Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar. Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgileri analiz eder ve yorumlayabilir. İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır. Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir. Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir. Belgelendirme ve kamu kuruluşlarında denetçi ve eğitmen olarak çalışabilir. Programın iki yıllık ders planında yer alan dersler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarları, makine atölyesi, döküm atölyesi, metroloji laboratuvarı, malzeme test laboratuvarı gibi atölye ve laboratuvarlarda yapılır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ile başlayan 3+1 sistemi ile öğrencilerimiz üç yarıyıl okulda ders gördükten sonra bir yarıyıl da okulca belirlenen bir işletmede endüstri deneyimi kazanır. Bu süreçte öğrencilerimizin sigortaları okulumuz tarafından yapılır ve kendilerine yasal olarak belirlenen bir ücret ödenir. Öğrencilerimiz 30 iş günü süren bir yaz stajını kendi belirledikleri ve programımız öğretim elemanlarının uygun gördükleri bir işletmede yaparlar.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Üretimde Kalite Kontrol / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 54 (Üretim ve İşleme )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Üretimde Kalite Kontrol alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Ceyda KOCABAŞ
Staj Birim Sorumlusu Bülent TURAN
Staj Birim Sorumlusu Aslı ERGENEKON ARSLAN
Program Sorumlusu Bülent TURAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ceyda KOCABAŞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Bülent TURAN
Amaç
Hedef