ÜRETİMDE KALİTE KONTROL ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
2009-2010 Eğitim Döneminde açılmış olup, Türkiye’ de Üretimde Kalite Kontrol adı altında açılan ilk program olma özelliği taşımaktadır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiş olan programımızın mezun sayısı dolayısıyla çeşitli sektörlerdeki çalışan sayısı her sene artmaktadır. Bu programın açılma amacı; özel sektörün ve kamunun kalite konularında birimlerin yoğun olarak ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz işletmelerdeki toplam kalite yönetimi, ölçme ve kontrol, teknik resim okur yazarlığı, istatistiksel proses kontrol, yalın üretim teknikleri, performans ölçümü, problem ve kriz çözme teknikleri, ileri ürün kalite planlaması, risk analizi, FMEA, iş sağlığı ve güvenliği, temel istatistik, yöneylem uygulamaları, üretim planlaması, belgelendirme ve denetim faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibidir. İşletmelerin kalite yönetim sistemleri, üretim planlama, tasarım, üretim, sevkiyat, bakım-onarım, tedarikçi ilişkileri gibi birimlerinde süreçlerle ilgili ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütebilirler. Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar. Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgileri analiz eder ve yorumlayabilir. İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır. Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir. Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir. Belgelendirme ve kamu kuruluşlarında denetçi ve eğitmen olarak çalışabilir. Programın iki yıllık ders planında yer alan dersler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarları, makine atölyesi, döküm atölyesi, metroloji laboratuvarı, malzeme test laboratuvarı gibi atölye ve laboratuvarlarda yapılır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ile başlayan 3+1 sistemi ile öğrencilerimiz üç yarıyıl okulda ders gördükten sonra bir yarıyıl da okulca belirlenen bir işletmede endüstri deneyimi kazanır. Bu süreçte öğrencilerimizin sigortaları okulumuz tarafından yapılır ve kendilerine yasal olarak belirlenen bir ücret ödenir. Öğrencilerimiz 30 iş günü süren bir yaz stajını kendi belirledikleri ve programımız öğretim elemanlarının uygun gördükleri bir işletmede yaparlar.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Üretimde Kalite Kontrol / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bülent TURAN , Öğr. Gör. Musa TURKAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 54 (Üretim ve İşleme )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Üretimde Kalite Kontrol alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bu programın açılma amacı; özel sektörün ve kamunun kalite konularında ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır.
Hedef
Tam donanımlı ve gelişmeleri sürekli takip eden, kendini geliştiren öğrenciler yetiştirmektir. Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma, Karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme, Kalite yönetim sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme Ölçme aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme, Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik, Yeniliğe açık olma, Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme, Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme yeteneklerini kazandırmayı hedefler.