BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ( MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim faaliyetine 2008 yılında başlamış olup Lisans ve Yüksek Lisans programlarını yürütmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 2012 yılında vermiş olup, akademik çalışmalarını ve alanında saygın bir yere sahip olmak için gayretlerini sürdürmektedir.
Birim Bölüm Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan KARAKUZU
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Cihan KARAKUZU , Prof. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölüm temel olarak eğitim ve araştırmaya önem vermektedir. Verilen eğitim, kendine güvenen, kendi kendine öğrenebilen, analitik ve alternatif düşünebilen ve de mevcut bilgilerden yola çıkarak toplumsal fayda sağlayacak yeni mühendislik tasarımları ve uygulamalar geliştirirken bir yandan da yeniliklere öncülük eden mezunlar yetiştirmektir.
Hedef
Güçlü teknik becerilere, öğrenme becerilerine, araştırma kabiliyetlerine sahip ve de matematik ve bilgisayar bilimlerindeki uzmanlıklarını problem çözmede kullanabilen, bilişim'de meslek etiğini kavramış mezunlar vermek hedeflenmiştir.