ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ( MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Elektrik-Elektronik cihazların ve sistemlerin işleyişi ile ilgili süreçleri anlama yeteneği edinme fırsatı sunmak, konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanları ile araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip, elektrik-elektronik mühendisliği alanında yetkin, analitik düşünme yeteneği kazanmış, aldığı teorik altyapıyı kullanarak verilen problemi çözebilen ve lisansüstü öğrenime hazır mezunlar yetiştirmek, bilimsel bilgiyi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, özgün tasarımlar yapabilen, araştırmacı ve ilkeli, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, disiplinler arası çalışmalar yapabilecek, İngilizce diline hakim, ulusal ve uluslar arası mesleki yayınları ve gelişmeleri takip edebilen mühendisler yetiştirmektir.
Birim Bölüm Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet KURBAN
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KURBAN , Dr. Öğr. Üyesi Nazım İMAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı eğitim vererek, teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip edebilen, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgili, yetkin, çalışkan, üretken, düşünen ve araştıran, bilimsel ve sosyal etik değerlere bağlı mühendisler yetiştirmek.
Hedef
Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek, elde edilen bilgilerin insanlık hizmetine sunulmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen araştırma kurumlarından biri olmak.