EN
  • Anasayfa
  • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Programın ders içerikleri, üniversitemizin konuyla ilgili öğretim görevlileri ve öğretim üyelerince belirlenmiş, ayrıca kullanılacak makine-teçhizat, laboratuar ve bilgisayar programları, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile yararlanılarak belirlenmiştir. Söz konusu ders programı hazırlanırken yurtiçindeki lisans dersleri ve yurt dışında benzer eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının müfredatı incelenmiş, geliştirilen müfredatın güvenilir olabilecek bir yapıda olmasına önem verilmiştir.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Öğr. Gör. Dr. Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇİLLİYÜZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu İlker TOSUN
Staj Birim Sorumlusu Akif KARAFİL
Staj Birim Sorumlusu Alperen Buğra ÇOLAK
Staj Birim Sorumlusu Yusuf ÇİLLİYÜZ
Program Sorumlusu Yusuf ÇİLLİYÜZ
Bologna Sorumlusu Yusuf ÇİLLİYÜZ
Bologna Sorumlusu İlker TOSUN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Akif KARAFİL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yusuf ÇİLLİYÜZ
Amaç
Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip, fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir.
Hedef
Belirlenen amaç ve standartlar doğrultusunda teorik bilgileri ve uygulamaları staj sırasında başarı ile kullanabilen, benzer alanlarda çalışanlar ile bilgilerini paylaşabilen ve işbirliği içerisinde görevlerini yürütebilen tekniker yetiştirebilmek.