EN
  • Anasayfa
  • ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Programın ders içerikleri, üniversitemizin konuyla ilgili öğretim görevlileri ve öğretim üyelerince belirlenmiş, ayrıca kullanılacak makine-teçhizat, laboratuar ve bilgisayar programları, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile yararlanılarak belirlenmiştir. Söz konusu ders programı hazırlanırken yurtiçindeki lisans dersleri ve yurt dışında benzer eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının müfredatı incelenmiş, geliştirilen müfredatın güvenilir olabilecek bir yapıda olmasına önem verilmiştir.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN Öğr. Gör. Musa TURKAN
Bölüm Başkanı
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇİLLİYÜZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip, fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir.
Hedef
Belirlenen amaç ve standartlar doğrultusunda teorik bilgileri ve uygulamaları staj sırasında başarı ile kullanabilen, benzer alanlarda çalışanlar ile bilgilerini paylaşabilen ve işbirliği içerisinde görevlerini yürütebilen tekniker yetiştirebilmek.