İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ( MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitim faliyetlerine başlamıştır.
Birim Bölüm Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazile URAL
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Erdem ÇERÇEVİK
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İnşaat Mühendisliği alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı eğitim vererek, inşaat mühendisliği problemlerini çözmede çağdaş ve bilimsel yöntemlerden faydalanabilen mesleki etik ve değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.
Hedef
Temel mühendislik eğitimini eksiksiz olarak vermek, inşaat mühendisliğinin gerektirdiği teknik donanımı kullanabilme becerisini kazandırmak, depreme dayanıklı yapı tasarımı bilincini geliştirmek, sosyal ve mesleki hayatta etik davranış bilinicinin geliştirlmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre bilincinin kazandırılması bölümün hedefleri arasında bulunmaktadır.