EN
  • Anasayfa
  • MATEMATİK ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Matematiğin Üniversite eğitiminde temel olmasından dolayı bölüm araştırma yapmanın yanı sıra üniversitedeki tüm bölümlere servis dersleri vermektedir. Bölümde aktif olarak çalışılan çalışma alanları: Uygulamalı Matematik, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Cebir ve Sayılar Teorisi dir. Matematik Bölümünde halen 1 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.Matematik Anabilim Dalı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından ortak olarak yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik Ortak - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Figen UYSAL
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Bahar DOĞAN YAZICI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik Ortak - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Figen UYSAL
Anabilim Dalı Başkanı Esra KAYA
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Mehmet SOLGUN
Bologna Sorumlusu Bahar DOĞAN YAZICI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Kemal TAŞKÖPRÜ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Bengi YILDIZ
Ders Program Girişi Osman ALAGÖZ
Amaç
Hedef