İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programında Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde eğitim vermektedir. Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitim faliyetlerine başlamıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ortak - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Ümit KUT
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisliği Ortak - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İnşaat Mühendisliği alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan teorik ve uygulamalı eğitim vererek, inşaat mühendisliği problemlerini çözmede çağdaş ve bilimsel yöntemlerden faydalanabilen mesleki etik ve değerlerle yetişen mühendislerin uzmanlaşmasının sağlanması.
Hedef
Lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanındaki özel konular hakkında analitik düşünme becerisini kazandırmak, sorun çözme yeteneğini geliştirmek, sosyal ve mesleki hayatta etik davranış bilinicinin geliştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre bilincinin kazandırılması anabilim dalının hedefleri arasında bulunmaktadır.