KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ORTAK - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ortak - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adife Şeyda YARGIÇ , Arş. Gör. Gamze ÖZÇAKIR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı araştırmalar ile çevreyi koruyan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgisi ile endüstriyel sorunlara çözüm üreten, proseslerin, proses ekipmanlarının geliştirilmesini, tasarlanmasını, üretilmesini ve bu proseslerin optimum işletmesini sağlayabilen kimya yüksek mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmektir.
Hedef
Hedefimiz, teknolojik altyapısıyla kimya mühendisliğinin ilgili olduğu alanlarda sorunlara çözüm üreterek sağlayacağı teknolojik ve bilimsel katkılarla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmaktır.