KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ortak - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adife Şeyda YARGIÇ , Arş. Gör. Gamze ÖZÇAKIR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı araştırmalar ile çevreyi koruyan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgisi ile endüstriyel sorunlara çözüm üreten, proseslerin, proses ekipmanlarının geliştirilmesini, tasarlanmasını, üretilmesini ve bu proseslerin optimum işletmesini sağlayabilen bilim insanları yetiştirmektir.
Hedef
Programın hedefi, analitik düşünce ve ile teknolojiye dayalı bilimsel araştırma ve analizlerle kimya mühendisliği alanında toplum faydasına çevreyi gözeten çözümler üretebilme kabiliyetine sahip, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmaktır.