BAHÇE BİTKİLERİ ( ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bahçe Bitkileri Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde öğrenci alımına başlamış henüz hiçbir öğrencimiz mezun olmamıştır. Bahçe Bitkileri Bölümünün; 3 Dr. Öğr. Üyesi ile1 bölüm sekreteri ve 8 öğrencisi bulunmaktadır. Bölümün 88 m2’ lik ve 68 m2’lik olmak üzere 2 adet öğrenci laboratvuarı ve 211.000 m2 Uygulama ve Araştırma Alanı mevcuttur.
Birim Bölüm Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bahçe Bitkileri / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Bahçe Bitkileri alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bahçe bitkilerinin her alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, ıslah, yetiştirme ve değerlendirme alanlarının gelişmesine katkıda bulunabilecek, analitik düşünebilen ve kültürel açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek.
Hedef
Bölümde bahçe bitkileri ile ilgili olarak adaptasyon,yetiştirme teknikleri, çeşitgeliştirmeveüründeğerlendirmekonularındaverileneğitim-öğretimin yanında, temelveuygulamalıaraştırmalaryapılarakeldeedilensonuçlargüncelbilgilerışığındagereköğrencileregerekse de Ülkeçiftçisineaktarılaraktarımıngelişmesinekatkısağlanmaktadır.