FİNANS VE BANKACILIK ( UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Finans ve Bankacılık / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feride HAYIRSEVER BAŞTÜRK
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Burcu OĞUR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Finans ve Bankacılık alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Finans ve Bankacılık bölümünün amacı, bankacılık ve finans sektöründe gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı vermek ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere işletme, iktisat, muhasebe, finans, matematik, istatistik, hukuk gibi temel bilgilerin yanı sıra, bankacılık ve sigortacılık gibi mesleki alanlardaki uygulamalar konusundaki son gelişmeler aktarılarak sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi arzulanmaktadır.
Hedef
Öğrencilerimizi finans sektörünün değişen ve artan talepleri doğrultusunda yetiştirmektir. Finans ve bankacılık programında; temel hukuk, banka hukuku, kıymetli evrak hukuku, matematik, istatistik, muhasebe, banka-kredi işlemleri, finansman, finansal analiz, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, sigortacılık işlemleri, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmektedir.