EN
  • Anasayfa
  • HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Halkla ilişkiler ve tanıtım programı; iki yıllık önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Programın eğitim dili Türkçedir. Programda 111 Öğrenci eğitimine devam etmektedir.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Erhan GENÇ
Bölüm Başkanı
Program EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel GÜRSEL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı; alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, teorik bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırma becerisi kazanmış, mesleğin “ekonomik, etik ve hukuksal” yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirmektir.
Hedef
Hedefi; kuramsal bilgiyi ve uygulama becerilerini kaynaştırarak mesleklerinde yetkin birer uygulayıcı, iş dünyası için kaliteli çalışanlar yetiştirmek olan bölümün bu hedefine ulaşma noktasında belirlediği yol haritası şu şekildedir: Program derslerinin müfredat, kapsam ve içeriklerinin güncellenmesi, Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve mezun olan öğrencilerle ilişkilerin arttırılması, Başarılı olan öğrencilerin iyi yerlerde istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla sektördeki firmalarla sürekli iletişim halinde olunabilmesi, Öğrencileri geliştirebilmek ve işi uygulamada pekiştirebilmek için staj dönemlerinin nasıl daha verimli olabileceğini araştırmaktır