EN
  • Anasayfa
  • İSLAMİ İLİMLER ( İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili %30 Arapça’dır. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında örgün öğretim 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretim ile öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizde uygulanacak Eğitim-Öğretimle İslami ilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında oniki Anabilim Dalı yer almaktadır.
Birim Bölüm İslami İlimler Fakültesi / İslami İlimler / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Enes VELİ
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman KABAKÇILI
Program EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Enes VELİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İslami İlimler alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Dinin ana kaynaklarına bağlı kalınarak İslami ilimlerin etkili bir şekilde kavranıp özümsenmesini sağlamaya dönük akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışma bilincini fakülte bünyesinde yerleştirmek, İslami ilimlerde araştırma yapmak ve fakültenin küresel anlamda etkinliğinin artırılması için gerekli dil, güncel yöntem ve teknikler gibi yeterliliklerin kazanılmasına yönelik planlar yapmak, projeler üretmek ve önlemler almak, Değişen hayat şartlarının bilincinde, yeni bilimsel yaklaşımlar ve bunların altındaki felsefi temellerin farkında olan; bölgede İslami ilimlerin ışığında araştıran, bilen, farklılıklara açık, tarihi köklerinden haberdar, bugünü kavrayan ve yarına yönelik öngörülerde bulunan bireyler yetiştirmek, Fakülte hizmetlerinin yanında, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, bilimsel ve kültürel sahada çalışmaları olan resmi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve kamusal kurum ve tüm sivil toplum kuruluşlarına eş güdüm içerisinde toplum yararına çalışmalar yapmak ve gerekli katkıyı sağlamak, Fakülte öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Bilecik ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslararası sahada ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel katkıyı sağlamak, Fakültede şeffaflık, adalet, karşılıklı saygı, paylaşım, katılım, işbirliği ve sorumluluk bilinci gibi erdemlerin etkin olduğu demokratik bir yönetim anlayışı oluşturmak, İslami İlimler Fakültesi olarak; İslam dininin temel kaynaklarından hareketle; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinde akademik araştırmalar yaparak İslami ilimlerin doğru anlaşılması, kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, ilmi geçmişinden ve tarihi derinliğinden haberdar, gününü anlayan, çevresini aydınlatan ve yarını için planları olan, toplumun tüm katmanlarına hitap eden bireyler yetiştirmek.
Hedef
Kurumun eğitim ve öğretim hedefleri bağlamında şunlar kaydedilebilir: Ders müfredatlarının kurumun misyonu ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun müfredatına uyumlu hale getirmek, Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmak, Yabancı dil öğrenimini teşvik edecek yöntemler geliştirmek, Ders haricinde dil öğretimi, Kur’ân’ın güzel tilaveti ve tefsiri konusunda kurslar düzenlemek, Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin yayına dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak, Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısını artırmak, Yurtdışındaki fakülteler/üniversiteler ile özel protokoller ve Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde ortak eğitim programları açmak.