ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ( ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Program, Fakültemizde Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümleri öğrencilerini 1. sınıfta aynı temel eğitimleri almaları düşüncesi ile 2017-2018 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini almıştır. Program öğrenci mezun etmemektedir.
Birim Bölüm Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Ziraat Mühendisliği Programları / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Ziraat Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Programın amacı, öğrencilerin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümlerine 2. sınıftan itibaren geçişlerini sağlayacak temel eğitimin verilmesidir.
Hedef
Programın hedefi, öğrencilere Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümlerinde eğitim süreçlerine devam edebilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.