EN
  • Anasayfa
  • İŞLETME - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’un ek 81/ç maddesi uyarınca kurularak ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında İşletme Tezli Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve İşletme (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında olmak üzere 3 Lisansüstü Eğitim-Öğretim programında 28 öğrencisi ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Enstitümüz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle mevcut 27 adet Lisansüstü programda 940 öğrenci ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programları:İşletme (İ.Ö.), Tezli Yüksek Lisans Programları: İşletme, Doktora Programları: İşletme, Enstitümüz bünyesinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 Aralık 2016 tarihinde yayın hayatına başlamış olup Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere yayın hayatına devam etmektedir. Enstitümüzde Eğitim-Öğretim faaliyetleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi imkânları dâhilinde ortaklaşa olarak lisansüstü düzeyde yürütülmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU
Program EBS Koordinatörü Arş. Gör. Tolga ALTINTAŞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme - YL İÖ alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Lisansüstü düzeyde sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, araştırmacı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyen, disiplinlerarası çalışmaya değer veren, girişimci, bilimsel düşünme yetisi kazanmış, bilimsel çalışmalarıyla eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan üstün nitelikli sosyal bilimciler yetiştirmektir. Bu programa lisansı işletme ve/veya diğer bilimlerden olan bireyler katılabilmektedir.
Hedef
İşletme Anabilim Dalı Hedefleri: 1- İşletmecilik bilgisine kuramsal ve olgusal sahip olmak 2- İşletme konusunda bilişsel ve uygulamalı olarak beceriler edinmek, 3- İşletme konularında bağımsız çalışma ve bilgilere ulaşabilme yetkinliğine ulaşmak, 4- İletişim becerileri yetkinliğine ulaşmak, 5- Alana özgü konularda meslek etiği dahilinde çalışmalar yapabilmektir.