EN
  • Anasayfa
  • İŞLETME - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’un ek 81/ç maddesi uyarınca kurularak ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında İşletme Tezli Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve İşletme (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında olmak üzere 3 Lisansüstü Eğitim-Öğretim programında 28 öğrencisi ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Enstitümüz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle mevcut 27 adet Lisansüstü programda 940 öğrenci ile Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programları:İşletme (İ.Ö.), Tezli Yüksek Lisans Programları: İşletme, Doktora Programları: İşletme, Enstitümüz bünyesinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 Aralık 2016 tarihinde yayın hayatına başlamış olup Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere yayın hayatına devam etmektedir. Enstitümüzde Eğitim-Öğretim faaliyetleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi imkânları dâhilinde ortaklaşa olarak lisansüstü düzeyde yürütülmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Tolga ALTINTAŞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme - YL İÖ alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı İsa İPÇİOĞLU
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Nur Kuban TORUN
Bölüm Başkan Yardımcısı Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU
Bologna Sorumlusu Özüm EĞİLMEZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gözde KOCA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Nur Kuban TORUN
Ders Program Girişi Salih MUTLU
Ders Program Girişi Tolga ALTINTAŞ
Amaç
Hedef