YÖNETİM VE ORGANİZASYON - YL TEZLİ İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Yönetim ve Organizasyon - YL Tezli İÖ / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Rıdvan KOCAMAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yönetim ve Organizasyon -YL Tezli İÖ alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Hedef