REKLAMCILIK ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Reklamcılık programı 2019 yılında açılmış olup aynı yıl öğrenci kabulüne başlamıştır. 2 yıllık bir eğitim ve staj dönemini kapsayan program öğrencilerine önlisans eğitimi sunmaktadır. 4 dönemden oluşan programın müfredatında, ilk dönemde reklamcılık ve işletme ile ilgili temel dersler yer almaktadır. İkinci dönemde ise yine söz konusu temel derslerin yanı sıra reklamcılığın ilişki içinde olduğu diğer alanlardan tüketici davranışı gibi dersler sunulmaktadır. Üçüncü dönemden itibaren, dördüncü dönemde de devam edecek şekilde zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerin de sunulmaya başlanmasıyla birlikte, daha derinlemesine reklamcılık ile ilgili mesleki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede tamamlayıcı dersler için de seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Müfredat eğitiminin yanı sıra 30 günlük zorunlu yaz staj eğitimi ile birlikte öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerinin de programı bitirmeden artırılması planlanmaktadır.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Reklamcılık / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ARICI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Reklamcılık alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Reklamcılık programının amacı, bu alanda teorik bilgi birikimine sahip ve bu sahip olduğu birikimi uygulamalarına yansıtabilecek, reklamcılık alanında akademik ve sektörel bazda katkıda bulunabilecek, güncel gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanmaya ve uluslararası iletişime açık, gerek bireysel gerekse ekip olarak çalışma yeteneğine sahip, analitik düşünüp kendini rahatça ifade edebilen, etik değerlerin ve sosyal sorumluluklarının bilincinde ara eleman yetiştirmektir.
Hedef
Programın hedefi önlisans programından mezun olduğunda sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, istediği takdirde lisans eğitimine devam edebilecek öğrencileri alana kazandırmaktır.