EN
  • Anasayfa
  • REKLAMCILIK ( GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Reklamcılık programı 2019 yılında açılmış olup aynı yıl öğrenci kabulüne başlamıştır. 2 yıllık bir eğitim ve staj dönemini kapsayan program öğrencilerine önlisans eğitimi sunmaktadır. 4 dönemden oluşan programın müfredatında, ilk dönemde reklamcılık ve işletme ile ilgili temel dersler yer almaktadır. İkinci dönemde ise yine söz konusu temel derslerin yanı sıra reklamcılığın ilişki içinde olduğu diğer alanlardan tüketici davranışı gibi dersler sunulmaktadır. Üçüncü dönemden itibaren, dördüncü dönemde de devam edecek şekilde zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerin de sunulmaya başlanmasıyla birlikte, daha derinlemesine reklamcılık ile ilgili mesleki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede tamamlayıcı dersler için de seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Müfredat eğitiminin yanı sıra 30 günlük zorunlu yaz staj eğitimi ile birlikte öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerinin de programı bitirmeden artırılması planlanmaktadır.
Birim Bölüm Gölpazarı Meslek Yüksekokulu / Reklamcılık / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet TUHAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Reklamcılık alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Ali KARPUZ
Program Sorumlusu Ali KARPUZ
Bologna Sorumlusu Ali KARPUZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ali KARPUZ
Amaç
Hedef