HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Emre ALTINKAYA
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Günümüzde tüm dünyada en fazla ilgi çeken teknolojilerden biri olan hibrid araçlar, etki alanının genişliği, diğer sektörlere olan etkisi ve katkısıyla modern ekonominin gelişiminde geniş ve önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda programın amacı sektörün büyümesi ile ihtiyaç duyulan, yeterli teorik bilgi ve beceriye sahip nitelikte ara eleman yetiştirmektir.
Hedef
Teorik bilgi ve uygulamaları staj sırasında belirlenen amaç ve standartlara uygun olarak başarıyla kullanabilmek, bilgiyi benzer alanlarda çalışanlarla paylaşmak ve görevlerini işbirliği içinde yürütebilecek teknikerleri yetiştirmek.