TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Birim Bölüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan DEĞERLİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Çağın gereklerine uygun bilgi ve beceri ile donanmış, bilimsel ve sosyal değişikliklere adapte olabilen insan sağlığına ve değerine önem veren sağlık sektörü içerisinde çalışacak insan gücü yetiştirmektir.
Hedef
Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.