EN
  • Anasayfa
  • ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Günümüzde afet olayına; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası şeklinde yaklaşılmasını öngören ‘Afet Yönetimi’ anlayışı geliştirilmiştir. Afet sonrası müdahale kadar, afet zararını azaltmada afet öncesi hazırlıkların önemi kavranmış ve bu kavram geliştirilmiştir. Bu modele göre afet yönetimi, zarar azaltma, hazırlık, kurtarma, ilk yardım ve yeniden inşa aşamalarından oluşmaktadır. Ortaya çıkan yönetimsel ve toplumsal sorunların çözümü için Afet Yönetim ve Acil Durum Yönetim Planlaması alanlarında uzmanlık eğitimi almış ve karmaşık talepleri karşılayabilecek nitelikli eleman ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenlerle ‘Afet Yönetim Programı’ tasarlanmıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Acil Durum ve Afet Yönetimi - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Edip AVŞAR
Bölüm EBS Koordinatörü Doç. Dr. Edip AVŞAR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Acil Durum Afet Yönetimi Lisansüstü Derecesi

Anabilim Dalı Başkanı Edip AVŞAR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Edip AVŞAR
Ders Program Girişi Eralp ŞENER
Amaç
Hedef