EN
  • Anasayfa
  • ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus atışı ve refah seviyesinin yükselmesi çevre kirliliğini arttırmasından dolayı hızla artan miktarda atık üretimine yol açmakta ve oluşan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ayrıca tüm dünyada, özellikle öncelikli hedefleri sıfır atık üretmek olan gelişmiş ve gelişmekte ülkelerde atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmesinden dolayı uluslararası zorunluluklarında eklenmesiyle bu artışın daha hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma ve Kontrol / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Kadir ÖZAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

İntibak Not Girişi Sorumlusu Kadir ÖZAN
Amaç
Hedef