• Anasayfa
  • MUH221 Şirketler Muhasebesi (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MUH221 - Şirketler Muhasebesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Şirketler Muhasebesi MUH221 3 2 + 1 3,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, uygulama
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat DÜZER
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Betül İNAM
Amaç

Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme, Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermeye değişikliklerini, kar zarar dağıtımını vergilendirilmelerini, birleşmelerini, dağılmaları (tasfiye), tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme

Ders İçeriği

Şirket türleri kavratılarak türlere göre muhasebe kayıtları ve kuruluş işlemleri hakkında bilgi vermek

Ders Kaynakları Şirketler Muhasebesi Doç. Dr. Ali ILDIR
Şirketler Muhasebesi Prof. Dr. Şerafettin ŞEVİM
Açıldığı Öğretim Yılı 2008 - 2009 2007 - 2008 2006 - 2007 2004 - 2005 2005 - 2006 2003 - 2004 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Ödev 1 Ödev 1 2 4 8
Final Final 3 1 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 3 1 3
Toplam İş Yükü (Saat) 84
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,29
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Şirket kavramı ve türleri, Şahıs şirketlerinin özellikleri, Şahıs şirketleri ile Sermaye şirketleri arasındaki farklar.
2 Adi Şirketler, Tanımı, Kuruluş işlemleri, sermaye ve ortak değişiklikleri, kar zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları
3 Kollektif Şirketlerin Kuruluş İşlemleri
4 Kollektif Şirketlerde Sermaye Artırım ve Azaltımı
5 Kollektif Şirketlerde Kâr ve Zarar Dağıtımı
6 Komandit Şirketler
7 Adi Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerle ilgili uygulamaya yönelik örnek olayların muhasebe kayıtları.
8 Ara Sınav
9 Sermaye Şirketlerinin özellikleri. Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtları.
10 Anonim Şirketlerin Sermaye değişiklikleri, hisse devirleri, Kar ve zarar dağıtımı ile ilgili işlemler ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtları.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Şirketlerde karşılaşılabilecek çeşitli durumları muhasebesel olarak kayıt altına alabilir.
Şirketlerin kuruluş işlemlerini yapabilir.
Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farkları açıklayabilir.
Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrar
Sermaye arttırımı ve azaltılması, karın dağıtılması, tasfiye, devir gibi özel durumların muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Şirketlerde karşılaşılabilecek çeşitli durumları muhasebesel olarak kayıt altına alabilir. - - - - - - - - - - - - -
Şirketlerin kuruluş işlemlerini yapabilir. - - - - - - - - - - - - -
Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farkları açıklayabilir. - - - - - - - - - - - - -
Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrar - - - - - - - - - - - - -
Sermaye arttırımı ve azaltılması, karın dağıtılması, tasfiye, devir gibi özel durumların muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilir. - - - - - - - - - - - - -