• Anasayfa
  • MUH236 Yönetim Muhasebesi (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MUH236 - Yönetim Muhasebesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yönetim Muhasebesi MUH236 4 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, uygulama.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat DÜZER
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYTİN
Amaç

Maliyet analizi ve maliyet bilgisinin planlama ve kontrol mekanizmalarında kullanılması konularını öğreterek öğrencilerin mezun olduktan sonra çalıştıkları kurumda işletme kararlarını daha güvenilir almalarını sağlamak.

Ders İçeriği

Maliyet analizleri ve maliyet bilgisinin planlama kontrol sistemlerinde kullanılması

Ders Kaynakları Alpaslan PEKER Modern Yönetim Muhasebesi İstanbul 1998
Yönetim Muhasebesi, Şükrü DOKUR - Sait KAYGUSUZ, Dora Yayınları, 2012.
Orhan ELMACI Yönetim Muhasebesi DPÜ yayınları Kütahya 2007
Rifat ÜSTÜN Yönetim Muhasebesi iSTANBUL 1997
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Kamil BÜYÜKMİRZA, Gazi Kitabevi, 2017.
Rifat ÜSTÜN Yönetim Muhasebesi Problemleri Bilim Teknik Yayınevi 1998
Açıldığı Öğretim Yılı 2008 - 2009 2006 - 2007 2005 - 2006 2007 - 2008 2004 - 2005 2003 - 2004 2009 - 2010 2011 - 2012 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ödev 1 Ödev 1 1 5 5
Final Final 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 127
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,98
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Finansal bilgi sistemi içindeki yönetim muhasebesinin yeri, amacı, önemi,temel kavramları
2 Maliyet kavramı, gider zarar ayrımı, giderlerin sınıflandırılması
3 Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri
4 Tam maliyet, değişken maliyet ve normal maliyet yöntemleri
5 Maliyet hacim ilişkileri
6 Maliyet hacim ilişkilerinin saptanması
7 Maliyet hacim kar analizleri
8 Ara sınav-Maliyet hacim kar analizleri
9 Siparişin kabulu veya reddi ile ilgili karar verme
10 İşletme bütçelerinin düzenlenmesi
11 Nakit Bütçesi
12 Stok planlaması ve kontrol
13 Stok planlaması ve kontrol ile ilgili uygulamalar
14 Yönetim Bilgi Sistemi Raporları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Maliyet-Hacim İlişkilerini analiz eder.
Yönetim muhasebesinin önemini açıklar.
Maliyet unsurlarını fonksiyon ve çeşit esasına göre sınıflandırır.
Yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi ilişkisini açıklar.
Nakit bütçesi düzenler.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Maliyet-Hacim İlişkilerini analiz eder. - - - - - - - - - - - - -
Yönetim muhasebesinin önemini açıklar. - - - - - - - - - - - - -
Maliyet unsurlarını fonksiyon ve çeşit esasına göre sınıflandırır. - - - - - - - - - - - - -
Yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi ilişkisini açıklar. - - - - - - - - - - - - -
Nakit bütçesi düzenler. - - - - - - - - - - - - -