• Anasayfa
  • MOS111 Türk Müziği (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS111 - Türk Müziği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Müziği MOS111 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Türkçe
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncay DAĞLI
Ders Veren Öğr. Gör. Tuncay DAĞLI
Amaç

Türk Müziğinin yaşatılması, yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu alanda yeteneklerinin geliştirilmesi, üretken olmalarının sağlanması.

Ders İçeriği

Başlangıçtan günümüze kadar Türk Müziği'nin geçirdiği evreler ve tarihi seyrinin incelenmesi. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Repertuarı üzerine toplu uygulamalar yaparak, melodi ve ritm bakımından yetenekleri geliştirmek.

Ders Kaynakları ÇORUHLU Yaşar, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2002.
ÖZKAN İsmail Hakkı, Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul 2010.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Türk Sanat Müziği eser icrası.
2 Ozanlık Geleneği.
3 Âşıklık geleneği ve örnekleri.
4 Osmanlı’dan günümüze örnekleriyle Türk Mûsıkîsi.
5 Osmanlı Klâsik Dönem Türk Müziği ve Eser İcrası.
6 Osmanlı Son Dönemi Türk Musıkisi ve Örnek Eser Uygulaması.
7 Türk Müziği Bestekârları.
8 Türk Müziği Bestekârları.
9 Türk Tasavvuf Musıkısi ve örneklemesi.
10 Hunlar’dan Günümüze Türk Askeri Müziği.
11 Türk Müziği’nin formları ve örnekleri.
12 Türk Sanat Müziği eser icrası.
13 Türk Halk Müziği Eser İcrası.
14 Dünyada ve ülkemizde, günümüzün müzik problemleri.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kültürel değerlerin korunması ve geleneksel müziğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda duyarlı hale gelir. Yetenekleri geliştirerek üretken olurlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Kültürel değerlerin korunması ve geleneksel müziğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda duyarlı hale gelir. Yetenekleri geliştirerek üretken olurlar. - - - - - - - - - - - - -