• Anasayfa
  • MOS118 Diksiyon (Etkili ve Güzel Konuşma) (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS118 - Diksiyon (Etkili ve Güzel Konuşma)
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Diksiyon (Etkili ve Güzel Konuşma) MOS118 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ARICI
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı öğrencilerin etkin ve güzel bir biçimde konuşma ve kendilerini ifade etme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Ders İçeriği

Konuşma Planı ve Hazırlık Aşaması: Amaçların belirlenmesi, Verilerin toplanması, Planın oluşturulması, Medya seçimi; Sunuş Unsurları: Uzman, Dinleyiciler, Konu, Ortam ve yardımcı araçlar; Sunuş İlkeleri: Örneklerden yararlanma, Kendini dinleyici yerine koyma, Çift yönlü iletişim, Jest-Mimik, Giyim, Duruş, Sesin kullanılması, Müzakere, İkna ve Etkileme, Dinleme becerisi; Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri: Güveni artırmak, İstekle başlamak, Ne söyleyeceğini önceden kararlaştırmak, Konuşmaya başlamak, İkna edici konuşmanın koşulları, İkna edici konuşmanın sorumlulukları, Uygulamalar.

Ders Kaynakları 1. Şerif Aktaş, Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yay., Ankara, 2007. 2. Mustafa Gündüz, Güzel Konuşma ve Yazma, Fil Yay., İstanbul, 1995. 3. Birol Vural, Doğru ve Güzel Konuşma, Hayat Yay., İstanbul, 2004. 4. George Kops, Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Gün Yay., İstanbul, 2005.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin Programı İşleyiş ve Etkinlikleri Üzerine Genel Tanıtım Ders
2 Ses ve Konuşma Aygıtlarının Tanıtılması Ders
3 Kendini İfade Edişe Yönelik Sunuşlar Ders
4 Genel Kapsamı ile İletişim ve İletişim Kurabilme Becerisi Ders
5 Yüz yüze Görüşme ve Planlama Aşamaları Ders
6 Konuşmanın Teknik Hazırlığı Ders
7 Konuşmanın Psikolojik Hazırlığı Ders
8 Fiziksel, Yazınsal ve Anlatımsal Hazırlık ve ara sınav Ders
9 Ses, nefes, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar Ders
10 Ses, nefes, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar Ders
11 Dinleyiciye Hakimiyet/Dinleyiciyi Kavramak Ders
12 İş Görüşmelerinde Beden Dili Ders
13 Kitleye, Gruba, Bireye Karşı Etkin ve Güzel Konuşmanın Temel Adımları Ders
14 Kendini ifade Edişe Yönelik Sunuşlar Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Etkili ve güzel konuşmanın temel ilkelerini ifade eder Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Dinleyici kitlesinin niteliklerinin önemini kavrar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Konuşma mekanlarının düzenlenmesinin önemini açıklar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Dinleyicinin dikkatini sürekli kılmanın önemini açıklar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Konuşma planı yapma becerisini elde eder. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Etkili ve güzel konuşmanın temel ilkelerini ifade eder - - - - - - - - - - - - - - -
Dinleyici kitlesinin niteliklerinin önemini kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Konuşma mekanlarının düzenlenmesinin önemini açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
Dinleyicinin dikkatini sürekli kılmanın önemini açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
Konuşma planı yapma becerisini elde eder. - - - - - - - - - - - - - - -