• Anasayfa
  • İŞL109 Genel İşletme (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İŞL109 - Genel İşletme
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel İşletme İŞL109 1 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ali OĞUZ
Ders Veren Öğr. Gör. Enes Şamil MUMCU
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere işletme bilimi ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları, işletmenin amaçları ve çeşitlerini, işletmenin etkilediği ve etkilendiği iç-dış çevreyi, işletmenin kuruluş ve büyüme sürecini, işletmenin fonksiyonlarını öğreterek; bu konular üzerine rahatlıkla düşünebilecek, analiz yapabilecek bir bakış açısı kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Dersin içeriğini işletme ve ilgili temel kavramlar, işletme ve çevresi, işletmelerin kuruluş ve büyüme süreçleri, işletmenin fonksiyonları; yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim ve üretim yönetimi, muhasebe ve finansman, insan kaynakları yönetimi olarak sıralanabilir.

Ders Kaynakları Genel işletme, Detay Yayınları- Ankara
Şimşek, Şerif ve Çelik, Adnan (2011) “Genel İşletme”, Eğitim-Akademi Yay., Konya
Karalar, Rıdvan (2008) “Genel İşletme”, Nisan Kitabevi, Eskişehir
ÜLGEN, Hayri ve Mirze S. Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2004.
Genel İşletme, Prof. Dr. Mustafa KARA ve Yard. Doç Dr. Hayrettin ERTAN, Lisans Yayıncılık, 2014.
BARUTÇUGİL, İsmet, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, Mart 2004.
Dinçer, Ömer (2000), “İşletme Yönetimine Giriş”, Beta Basım Yayım, İstanbul
Genel İşletme, Prof. Dr. Mustafa KARA ve Yard. Doç Dr. Hayrettin ERTAN, Lisans Yayıncılık, 2014.
Genel İşletmecilik Bilgileri, Editör: İrfan Süer, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
İsmet, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.
KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2004.
prof. Dr. Rıdvan Karalar, GENEL İŞLETME
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2008 - 2009 2004 - 2005 2005 - 2006 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 14 14
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İşletme ve işletmecilik kavramları
2 İşletmelerin sınıflandırılması
3 İşletmenin çevresi
4 İşletmenin amaç ve sorumlulukları, işletme kurma nedenleri
5 İşletmelerde kuruluş ve yapılabilirlik çalışmaları
6 Kuruluş yeri ve seçimi, işletmelerde kapasite
7 İşletmenin temel fonksiyonu : Yönetim
8 İşletmelerde büyüme, bütünleşme ve işbirliği - Ara sınav
9 Üretim Yönetimi
10 Pazarlama Yönetimi
11 Finansman Yönetimi
12 İnsan Kaynakları Yönetimi
13 Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Yenilik
14 Tedarik ve Halkla İlişkiler
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İşletmenin özelliklerini sıralamak ve işletmeleri tanımlamak
Temel işletme fonksiyonlarını tanımlamak ve bunlara dair işlemleri yapmak.
İşletmenin temel fonksiyonlarını kavramak
İşletmenin özelliklerini sıralamak
Kuruluş karar sürecine katılmak
Yönetim fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak
İşletmelerin temel fonksiyonlarını ve işletme departmanlarının işleyişini anlamak
İşletmenin yönetim ve organizasyon fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak
İşletmenin kuruluş karar sürecine katılmak ve kuruluş işlemlerini anlamak
İşletmelerin temel fonksiyonlarını ve işletme departmanlarının işleyişini anlamak ve yapmak.
Temel işletme fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İşletmenin özelliklerini sıralamak ve işletmeleri tanımlamak - - - - - - - - - - - - - - -
Temel işletme fonksiyonlarını tanımlamak ve bunlara dair işlemleri yapmak. - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin temel fonksiyonlarını kavramak - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin özelliklerini sıralamak - - - - - - - - - - - - - - -
Kuruluş karar sürecine katılmak - - - - - - - - - - - - - - -
Yönetim fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerin temel fonksiyonlarını ve işletme departmanlarının işleyişini anlamak - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin yönetim ve organizasyon fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmenin kuruluş karar sürecine katılmak ve kuruluş işlemlerini anlamak - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerin temel fonksiyonlarını ve işletme departmanlarının işleyişini anlamak ve yapmak. - - - - - - - - - - - - - - -
Temel işletme fonksiyonlarına dair işlemleri yapmak - - - - - - - - - - - - - - -